3119187
5l5zgSA40sABIrdVra5whZ1sE8jnaQE1t3|8yP1MZoOCZNS2l|3cs4RROPlVixLy
Trang chủ
0
Trường Tiểu Học
Thị Trấn Thường Xuân
.

Bài văn về bố xúc động của cô trò nhỏ

"Bố ơi! Con nhớ bố lắm! Biết đến bao giờ bố và em trở về ngôi nhà mình để cả nhà lại sống như ngày xưa hả bố? Con nhớ bố lắm bố ơi!"
.